מדיניות פרטיות

תקנון אתר בטבעיות


מבוא

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו דואר אלקטרוני ל-info@betiviut.comו אנו נעשה כמיטב יכולתנו לסייע לך ולפתור כל בעיה.

אתר בטבעיות שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר בטבעיות לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיהכפופה לתקנון המעודכן על כן אנא קראו את התקנון מפעם לפעם. כל ביקור באתר או סכסוך הנובע ממנו יהיה כפוף למסמך זה.

תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לגברים ולנשים כאחד.

תקנות ותנאים

ברוכים הבאים לאתר אתר בטבעיות (להלן האתר). אתר בטבעיות יספק לכם שירותים הכלולים באתר בכפוף לתקנות ולתנאים הבאים. בעצם הכניסהוהשימוש באתר אתם מצהירים כי קראתם את התקנות והתנאים, וכי אתם מבינים אותם ומסכימים לכל הנאמר בהם ללא כל הסתייגות.

אתר בטבעיות במסמך זה כולל את מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעליה ו/או מי מטעמם. משתמש: כל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד ו/או רשות ו/או מי מטעמםאשר יעשה שימוש בכל מידע ו/או שירות ו/או מוצר הנכללים באתר זה.


1. סודיות

אנו מודעים ומבינים כי שמירת הסודיות של פרטייך חשובה לך מאוד. המסמך הזה מתאר את כללי הזהירות והסודיות שאנו נוקטים. אנו לא נחלוק שוםמידע עלייך עם אף גורם כלשהו, למעט מה שיוצהר עליו בפירוש בהמשך. הקשר עמנו מחייב אתכם על פי מסמך סודיות זה.
אם הסכמת לקבל מידע מאתר בטבעיות או ממותגים הקשורים אליו, אנו רשאים להשתמש בכתובת האלקטרונית שלך על מנת לשלוח אלייך מידעהקשור באתר בטבעיות או במותגים הקשורים אליו, על מנת לשפר את אפשרויות הרכישה שלך. תוכלי להודיע לנו שאינך מעוניינת שנשלח לך אתהמידע הזה, באחת הדרכים הבאות:

1. משלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@betiviut.comובו פירוט השירותים שאינך מבקשת לקבל עוד.
2. כניסה לאתר בטבעיות לחיצה על כפתור צור קשר ושליחת מייל על בקשה להפסקת מנוי .

קניה בטוחה

אתר בטבעיותמשקיע מאמצים רבים באבטחת מידע ושמירה על פרטיות הלקוח. ב-בטבעיות מאמינים באבטחה מלאה של הליך הקניה ושל פרטיות הגולשים שלנו הטכנולוגיה בה בחרנו לאבטח את האתר היא מהמתקדמות בעולם ומבטיחה רכישה מאובטחת בכרטיסי האשראי.
כל המידע המוזן על ידיכם מאובטח על ידי פרוטוקול SSLשהוא פרוטוקול ההצפנה המקובל ביותר בכל העולם.

לידיעתך: אם למרות כל הצעדים המתקדמים יתרחש שימוש לרעה בכרטיס האשראי, חייבת החברה המנפיקה את הכרטיס להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה תוך 30 יום!!- דבר זה מובטח עפ חוק.

מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת. בכל קנייה יתבקש הלקוח להקיש את שמו ואת הסיסמה שקבע מראש. הקשת שם המשתמש והסיסמה תבטיח את הפרטיות והבלעדיות של כל לקוח בקניותיו.

אנו עושים שימוש במספר אמצעים על מנת להגן על המידע האישי שלכם. יש לוודא שעם סיום השימוש באתר, יש לסגור אותו כהלכה.

אנו מתחייבים על חסיון מלא של הפרטים האישיים של לקוחותינו ומתחייבים שלא להעבירם לכל גורם אחר אלא בהתאם לחוק, לצורך יישום התקנות והתנאים שלנו, לצורך הגנה על זכויות, רכוש ובטחונו של אתר בטבעיות והנלווים לו ועל מנת להקטין את חשיפתנו למעשי נוכלות ולסיכונים הקשורים לכרטיסי אשראי.

על מנת להעניק ביטחון מלא ללקוחותינו, אנו מעמידים לרשותכם אפשרויות תשלום נוספות- בטלפון או דרך סליקה שמתבצעת עי חברת PAYPAL(התשלום מתבצע בכרטיס אשראי אך הפרטים אינם נשמרים בשרת המאובטח של אתר בטבעיות אלא מעובדים בלעדית על ידי חברת PAYPAL. לפרטים נוספים אודות השירות: www.pay-pal.co.il

סוכנים וספקי שירות:

אתר בטבעיות עושה שימוש בשירותים של חברות ויחידים על מנת לשרת אותך. למשל, בתהליך החיוב של כרטיס האשראי שלך, בביצוע ההזמנה שלך, במשלוח המוצר או הדואר האלקטרוני אלייך, ובניתוח מידע. בעוד לסוכנים ולספקי השירות האלה יש גישה למידע האישי שלך הקשור לרכישות שאת מבצעת ולשירות שאת מקבלת מאתר בטבעיות, הם אינם יכולים לעשות שימוש במידע הזה, אלא לצורך מתן שירות לאתר בטבעיות ולאתרי המותגים שלה.

ייתכן וחלק מהמידע הלא אישי יועבר לצד שלישי, כולל מותגים שלנו וסניפים אחרים. איננו חולקים את המידע האישי עם אף גורם, למעט המתואר לעיל.

עדכון פרטים
בכל עת יש לך אפשרות גישה למאגר המידע שלך על מנת לשנות או לתקן אותו, כולל שם המשתמש והסיסמה, מידע תקשורתי, ושינוי פרטי כרטיס האשראי שלך. באפשרותך לשנות או לתקן את המידע על ידי כניסה למאגר המידע שלך ולחיצה על כפתור עדכון פרטים.

אתר שאינו אתר בטבעיות

אתר בטבעיות מחויבים לשמירת פרטיותך. למרות זאת, נוהל הסודיות הזה מיושם רק על מידע שהתקבל באתר בטבעיות. אם נכנסת לאתר בטבעיות מאתרים אחרים או מאתרי המותגים, או אם את עוברת מאתר בטבעיות לאתרים אחרים, אנא וודא את פרטי מסמכי הסודיות שלהם, העשויים להיות שונים משלנו.

2. זכויות הקניין

כל התוכן המופיע באתר, כגון אך לא רק טקסט, גרפיקה, לוגו, אודיו קליפים, תמונות, אוגדני מידע, תוכנות ועיצוב האתר (להלן התוכן), הינם קניינו של אתר בטבעיות או של מותגיו, או של ספקי ונותני השירותים שלוושימוש בהם מצריך הקניית רישיון בכתב ומראש מאת אתר בטבעיות.סמלים מסחריים, לוגו, וסימני שירות המופיעים באתר (להלן סמלים מסחריים), הם סמלים רשומים ולא רשומים של אתר בטבעיות, מותגיו, או צד שלישי. כל הסמלים האחרים המופיעים באתר ואינם של אתר בטבעיות או מותגיו, שייכים לבעליהם המקוריים, שעשויים להיות או לא להיות מסונפים לאתר בטבעיות או למותגיו.

למעט רשות מוגבלת המופיעה בסעיף 3 להלן, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או למכור מחדש ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעבד ו/או להציג ו/או למסור לצדדי ג' ו/או לעשות שימוש כל שהוא בכל דף ו/או תוכן ו/או סמלים מסחריים המצויים באתר מבלי לקבל רישיון ספציפי לפעולה מאת אתר בטבעיות מראש ובכתב.

בכניסתך לאתר הנך מצהיר כי ידוע לך כי כל המידע ו/או תוכן ו/או השירותים המוצעים באתר הנם קניינו הרוחני של האתר ומוגנים בדיני זכויות היוצרים וסימני המסחר והנך מתחייב/ת שלא לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין בקניין הרוחני ו/או בזכויות היוצרים ו/או בכל דרך אחרת שאינה עפי כל דין לרבות הפצת מידע שגוי ו/או הבעת דעה ו/או הטעיית הציבור ו/או כל עוולה לרבות עוולות נזיקיות ולשון הרע.כמו כן הנך מצהיר/רה כי ידוע לך ומקובל עליך כי לאתר הזכות להסיר ו/או למנוע ו/או להפסיק השימוש באתר מכל משתמש ו/או כל מידע עפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה ו/או אזהרה מטעמו.


3. רשות מוגבלת
אתר בטבעיות מעניק לכם זכות חד פעמית שניתנת לביטול ואינה ייחודית, לעשות שימוש אישי באתר. למען הסר ספק, אין למשתמש באתר שום זכות לשכפל את האתר או חלקים ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אתר בטבעיות.

הזכות המוגבלת המופיעה בסעף זה אינה כוללת: שינוי או הורדה של האתר או תוכנו. עשיית שימוש שאינו אישי ופרטי באתר. ייצור כלשהו של חומר שאוב מן האתר או מתוכנו. איסוף מידע על חשבונותיהם של אחרים. עשיית שימוש בסמלים מסחריים או בטקסט מוסווה ללא הסכמה מראש ובכתב. עשיית שימוש ברובוטים של תוכנה, עכבישים, קרולרים, מכשירי איסוף מידע, או ביצוע כל פעולה שעלולה לגרום לעומס לא סביר על שלד המערכת שלנו. כל שימוש לא מורשה מבטל את הזכות המוגבלת לשימוש באתר על פי פרק 4.


4. החשבון שלכם

אם אתם משתמשים באתר, מחובתכם לדאוג לסודיות חשבונכם, הסיסמה שלכם, והגישה למחשב שלכם, ואתם מסכימים כי אתם אחראיים על כל הפעילות המתבצעת בחשבונכם או בסיסמה שלכם. אם אתם משתמשים באתר בשמו או לטובתו של מישהו אחר, אתם מצהירים כי יש לכם ייפוי כוח ממנו והוא מסכים לכל התקנות והתנאים המופיעים פה, ואתם מקבלים על עצמכם את האחריות לכל נזק שייגרם בגלל שימוש בלתי סביר באתר. אתר בטבעיות ומותגיה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השירות באתר, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך את התוכן, ולבטל את חשבונכם וכל הזמנה שנעשתה על חשבונכם, מכל סיבה שהיא ועל פי החלטה חד צדדית שלהם.

הנך מתחייב/ת לספק פרטים נכונים ומלאים בעת רישומך לאתר ומתחייב/ת לעדכנם במידת הצורך.
הנך מצהיר כי ידוע לך שלחברה הזכות לעשות שימוש במידע שמסרת לצרכיה הפנימיים ולצרכי תחקור, לרבות קוקיז.
הנך מצהיר כי ידוע לך שהחברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל בשרתי האתר

5. אחריות

אחריות משתמש

תנאי השימוש באתר זה ו/או המידע המצוי בו הנם כלליים ברובם ויש לצרפם למידע הספציפי המופיע בעלון לצרכן המוצמד לכל מוצר של החברה.

כל חומר רפואי המופיע באתר זה הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לטיפול רפואי אישי. המידע באתר זה הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן ולצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא או לרופאה המטפלים 

החברה אינה אחראית על שום מידע ו/או ייעוץ שנתקבל דרך האתר, ואינה אחראית לשירותים ו/או מוצרים המתקבלים ו/או מוצגים דרך כל קשור המסופק המופיע באתר 

אתרים קשורים

אתר בטבעיות, מותגיuוספקיו אינם אחראים לכל תוכן של אתרים או דפי אתרים המקושרים לאתר. קישורים המופיעים באתר אינם באחריות אתר בטבעיות או מותגיו ואין לו אחריות גם לתוכנם, למוצר שהם מציעים, או לספקים שלהם. קישורים שאתם מבצעים מהאתר או אליו הם על אחריותכם בלבד. אתר בטבעיות, מותגיו או ספקיו אינם אחראים בשום דרך על בדיקת ההצעות של האתרים המקושרים לאתר, אינו נותן אחריות למוצרים המופיעים בהם, ואינו מבטח או מעניק אחראיות בשום דרך למוצרים או לתוכן של האתרים המקושרים, כולל מסמכי הסודיות שלהם והתנאים שלהם. האחריות לבדיקת התנאים או התוכן של אתרים מקושרים היא עליכם בלבד. אתר בטבעיות, מותגיו וספקיו אינם אחראים בשום דרך לכל נזק שייגרם לכם כתוצאה מהקשר שלכם לאתרים המקושרים לאתר, ולא תהיה אחראית על כל וירוס מחשבים שעלול לפגוע בכם, או על פגם במערכת או על כל נזק אחר.

פעילות האתר

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך

מובהר כי החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר ו/או היקפו ו/או מבנהו, מראהו ו/או זמינותו והשירותים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר ו/או למטפלים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם

משתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או את עובדיה ו/או את מנהליה ו/או את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם ו/או לצד שלישי עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכט עוד והוצאות משפט

6. היתר שימוש רעיוני
אתר בטבעיות ומותגיו רשאים לעשות שימוש כראות עיניהם בכל רעיון, קונספט, או ידע שאתם מעבירים אליהם, לכל מטרה כלשהי, כולל אך ללא הגבלה, ייצור ושיווק מוצרים, ללא הסכמתכם וללא פיצוי.


7. ילדים
כל רכישה יש שתתבצע על ידי אדם בוגר שגילו מעל 16 שנים.


8. מלאי והזמנות נדחות

מידע על המלאי לגבי כל מוצר זמין באתר. באפשרותכם יכולים לעשות שימוש במידע זה כדי לברר אם המוצר שהזמנתם יישלח אליכם בסמוך למועד ההזמנה. אין אנו יכולים להבטיח כי מוצר שהיה במלאי אכן יישלח באופן מיידי, כיוון שהמלאי משתנה באורח יומיומי. במקרים נדירים ייתכן כי המוצר שהזמנתם היה במלאי בעת ביצוע ההזמנה, אבל אזל עד אשר הזמנתכם טופלה. במקרה כזה תקבלו הודעה על כך בדואר האלקטרוני.

אתר בטבעיות עושה כל שביכולתו על מנת לוודא שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים לרכישה על ידך. במידה וקיים חוסר במלאי החברה באחד מן המוצרים שהזמנת והאתר לא מסוגל לספקו בתוך 14 יום מיום ההזמנה, לא תחויב/י בגינו. בכל מקרה בו יבצר מן החברה, מכל סיבה שהיא, לנהל את האתר ו/או לספק אחד או יותר ממוצריה תהא החברה רשאית לבטל ללא כל תנאי את ההתקשרות עם המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה מאת ו/או כנגד החברה למעט השבת סכום הרכישה.
יודגש כי החברה אינה מתחייבת לספק את המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידה, לרבות הפעלת האתר, והיא רשאית להפסיק לספק את מוצריה ו/או שירותיה ולהוריד האתר בכל רגע נתון מבלי להודיע על כך מראש

9. סכסוכים

הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או את עובדיה ו/או את מנהליה ו/או את בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם ו/או לצד שלישי עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכט עוד והוצאות משפט.

כל סכסוך הנובע מהקשר שלכם לאתר, זכויותיכם או חובותיכם, ובכול פעולה הנובעת מתקנות ותנאים אלה, יהיה נתון למרות החוק הישראלי, כאילו תקנות ותנאים אלה הם חוזה שנערך במדינת ישראל. כל סכסוך הנובע מביקור באתר בטבעיות או מרכישת מוצריה יוגש ויתברר במדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מן השימוש באתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב.

11.הובלה משלוח והחזרות

כל הזמנה מטופלת מיד עם אישור חברת האשראי. אנו מתחייבים להוצאת המשלוח ממחסנינו בתוך 48 שעות!

אתר בטבעיות מספק מספר אפשרויות למשלוח ההזמנה ללקוח כמפורט להלן:

דואר רגיל לסניף המקומי עלות 15 ₪ לכל 1 קג. זמן אספקה משוער עד 6 ימים.

דואר ישראל אקספרס עלות 20 ₪ לכל 1 קג. זמן אספקה משוער 48 שעות.

דואר שליחים ; עלות 45 ₪ זמן אספקה משוער 48 שעות.

המשלוחים בדואר מותנים בתנאי תקנון דואר ישראל. --------

כל רכישה באתר מעל 250 ₪, מזכה במשלוח דואר ישראל חינם!

משלוח בלדרות UPS/FEDEX/DHL/TNTעלות:

רכישה בסך עד 250 ₪ (עלות מוצרים לפני משלוח) - 55 ₪.

רכישה בסך 250-400 ₪ (עלות מוצרים לפני משלוח) - 25 ₪.

רכישה בסך מעל 400 ₪ (עלות מוצרים לפני משלוח) - משלוח חינם.

כל הזמנה מעל ל- 2 קג תועבר באמצעות דואר שליחים.

החזרות

מוצרים אשר נקנו באתר ניתנים להחזרה תוך 14 ימים כשהם ארוזים באריזתם המקורית וחתומים. עם החזרת המוצרים יזוכה כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים בהפחתת דמי המשלוח. 

יודגש כי הזכות להחזיר מוצרים כפופה לסייגים המופיעים בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמא 1981. 

תנאים כללים למשלוחים וזמני אספקה

הזמנה שתתקבל אחרי השעה 12:00 בימים א-ה תרשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא.

הזמנה שתתקבל לא ביום עבודה כמפורט תרשם כהזמנה שהתקבלה ביום העבודה הבא.
ניתן לאסוף את המוצרים בכתובת- רח' ההדס 19, א. תעשייה צפוני, אור עקיבא ההזמנה לא תחויב בדמי משלוח ,במקרה זה יש ליצור קשר עם החברה באחת מהדרכים המפורטות באתר .חובה לתאם מראש!

הימים המפורטים בתקנון זה הינם ימי עבודה (ללא ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג).

12. כללי
אתם מסכימים בזה כי התקנות והתנאים האלה, מהווים הסכם מקיף וכולל ביניכם לבין אתר בטבעיות, בכול הקשור לשימוש באתר, ומבטלים כל הצעה, הסכם, וכול סוג אחר של התקשרות קודמים.

אתר בטבעיות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לערוך שינויים בתקנות ובתנאים האלה כראות עיניו ולהציגם באתר. כל שינוי יהיה תקף מייד עם הצגתו באתר. המשך השימוש באתר מצדכם יהווה הסכמה מראש לשינויים האלה. אתר בטבעיות יוכל באופן בלעדי לסיים את הזכויות המוענקות לכם על פי תקנות ותנאים אלה. עליכם להסכים ולפעול מיידית להודעות אלה.

אין בתקנות ובתנאים האלה כדי ליצור ביניכם ובין אתר בטבעיות, מותגיה או ספקיה, כל סוכנות, שותפות, או כל פעילות משותפת אחרת. אי דרישה של אתר בטבעיות למילוי חובותיכם על פי הסכם זה אינה מהווה ויתור על דרישה זו בעתיד. כמו כן אין ויתור של אתר בטבעיות על דרישת פיצוי מהווה ויתור על דרישה כזאת בעתיד. במקרה שאין אפשרות לאכוף או להוציא לפועל פיצוי כלשהו שנקבע לאתר בטבעיות עי בית משפט, לא יהפוך דבר זה את התקנות והתנאים לבלתי תקפים באופן כללי. אתר בטבעיות תנצל את האפשרות להמיר את הפיצוי הבלתי אכיף בפיצוי תקף שיפצה אותה במירב האפשרי, כפי שמופיע בקביעת הפיצוי המקורית.


אם יש לכם שאלות כלשהן בקשר לתקנות ותנאים, התקשרו בדואר אלקטרוני לאתר בטבעיות בכתובת info@betiviut.com